AMEA Naxçıvan Bölməsində Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib

AMEA Naxçıvan Bölməsində Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib.Tədbirdə bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev Prezident İlhamƏliyevin 2018-ci ilin ölkəmizdə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan edilməsivə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti”nin yaranmasının 100 illiyi ilə bağlıimzaladığı Sərəncamların əhəmiyyətindən danışıb. Alim Azərbaycan XalqCümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi ilə əlaqədar bölmədə elmi konfrans vətədbirlərin keçirələcəyini, bu mövzuda interaktiv açıq dərsin təşkil olunacağınıdiqqətə çatdırıb.Daha sonra akademik İsmayıl Hacıyev Naxçıvan Muxtar RespublikasınınAzərbaycan regionları arasında investisiya reytinqinə görə qalib gəlməsi barədəməlumat verib. Bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin sərdi olduğu “CaspianEuropean Club” Azərbaycanın iqtisadi regionlarının 2017-ci il üçün illikinvestisiya reytinqini hazırlayıb. Azərbaycan regionlarının investisiya reytinqininlideri ən yüksək ümumi bal toplamış Naxçıvan Muxtar Respublikası olub. Alimqeyd edib ki, Naxçıvan ölkəmizin iqtisadi regionlarının 2017-ci il üçün investisiyareytinqində ilk yeri tutması muxtar respublikada aparılan davamlı sosial-iqtisadiinkişafın məntiqi nəticəsidir. İclasda Bölmənin Bioresurslar İnstitutunun əməkdaşı, biologiya üzrə fəlsəfədoktoru, dosent Fatmaxanım Nəbiyevanın “Naxçıvan Muxtar Respublikasıflorasının yeni taksonları və onların əhəmiyyəti” mövzusunda elmi məruzəsidinlənilib. Naxçıvanın ekoloji mühitinin, bitki örtüyünün zəngin olduğunusöyləyən məruzəçi bildirib ki, muxtar respublikada 30 faydalı bitki qrupu (yem,qida, dərman, kosmetik, efiryağlı, aşı maddəli, flavanoidli, vitaminli və başqaları)mövcuddur.
Məlumat verilib ki, təbii yem sahələri olan yay və qış otlaqlarında,kəndətrafı örüşlərdə 1700-ə yaxın yem bitkiləri inkişaf edib. Onların qorunması,introduksiyası və reintroduksiyası üsulları ilə artırılması və bərpası elmi əsaslarlahəyata keçirilir.Tədbirdə bir sıra elmi-təşkilati və cari məsələlərə də baxılıb.AMEA Naxçıvan Bölməsinin İnformasiya şöbəs