Əlyazmalar fondu yeni əlyazma və qədim çap kitabları əldə edib

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondu Naxçıvan Muxtar Respublikasında əlyazmaların toplanması ilə bağlı apardığı ekspedisiyaları cari ildə də davam etdirib.
Fondun əməkdaşları Ordubad rayonunda ezamiyyətdə olub, müxtəlif tarixi qaynaqları əhatə edən yeni əlyazma və qədim çap kitabları toplayıblar. Fondun balansına daxil edilən 4 əlyazma və 6 qədim çap kitablarının üzərində ilkin tədqiqat işləri aparılıb.
Toplanılan materiallar arasında Sədi Şirazinin əxlaqi-didaktik mövzuda fars dilində “Gülüstan”, azərbaycanca nəstəliq xətti ilə “Rüstəmnamə”, fars dilində nəstəliq xətt ilə “Məntiq”, Abbas ibn-Qulu ibn-Mehdi xan tərəfindən farsca qələmə alınan “Gülşəni-əttar”, Bəhaəddin Məhəmməd ibn-Sərməndinin fars dilində yazdığı “Tənbihətul-qafilin” adlı əlyazma və qədim çap kitabları var.
Fondun əməkdaşları cari ilin qarşıdakı aylarında da əlyazma və qədim çap kitabları ilə bağlı muxtar respublikanın digər rayonlarına ekspedisiyalarını davam etdirəcəklər.
AMEA Naxçıvan Bölməsinin İnformasiya şöbəsi