Naxçıvan MR-da Gilançay hövzəsinin florası, bitkiliyi və onların fitomeliorativ əhəmiyyəti. – İsmayılov Abbas Hacı oğlu

Soy adı, atasının adı İsmayılov Abbas Hacı oğlu
Disertasiyanın adı Naxçıvan MR-da Gilançay hövzəsinin florası, bitkiliyi və onların
fitomeliorativ əhəmiyyəti
Sahə Botanika
Elmi dərəcə Biologiya elmləri sahəsində fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyası
İxtisasın  kodu və adı 03.00.05- Botanika
Disertasiya şurası D. 01.061
Aparıcı təşkilat AMEA Mərkəzi Nəbatat bağı
Müdafiənin keçirildiyi yer AMEA Botanika İnstitutu
Müdafiənin keçirildiyi tarix 15-Yanvar-2010, 13:00
Elmi rəhbər Biologiya elmləri doktoru, professor AMEA-nın akademiki V.C.Haciyev
Rəsmi opponentlər Biologiya elmləri doktoru, professor E.M. Qurbanov
Biologiya elmləri namizədi V.N.Kərimov