Əlaqə

                                           

 
Ünvan: AZ 7000, Naxçıvan şəhəri,   Heydər Əliyev prospekti, 76
Telefon:        +994 36 545 16 80
+994 36 545 67 45
Faks: +994 36 545 46 22
E-mail:       ameanaxcivanbolmesi@gmail.com