Əlaqə

                                           

 
Ünvan: AZ 7000, Naxçıvan şəhəri,   Heydər Əliyev prospekti, 76
Telefon:        (994 36) 544 65 80
Faks: (994 36) 5454622
E-mail:       amea_nb@yahoo.com