Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonu ərazisində yayılan papaqlı göbələklərə dair yeni monoqrafiya

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun böyük elmi işçisi Həmidə Seyidovanın “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonu ərazisində yayılan papaqlı göbələklər” adlı monoqrafiyası işıq üzü görüb. Monoqrafiya Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonu ərazisində yayılan papaqlı göbələklərin taksonomik spektri, botaniki-coğrafi xüsusiyyətləri, nadir növlərin

Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyasından bəhs edən monoqrafiyası çapdan çıxıb

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımovun və həmin İnstitutun Dilçilik şöbəsinin böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zülfiyyə İsmayılın həmmüəllifi olduğu “Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və

AMEA Naxçıvan Bölməsində bir sıra nəşrlərin təqdimatı keçirilib

  AMEA Naxçıvan Bölməsində İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri Elxan Məmmədovun “Eynəli bəy Sultanov və folklor”, həmin şöbənin elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Çinarə Rzayevanın “Hüseyn Cavid və folklor”, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Leyla Səfərovanın “Azərbaycanda

 “Bədii ədəbiyyat milli sərvətimizdir” adlı tədbir keçirilib

  AMEA Naxçıvan Bölməsində M.S. Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının “Bədii ədəbiyyat milli sərvətimizdir” mövzusunda keçirdiyi tədbirdə çıxış edən kitabxananın direktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Aytəkin Qəhrəmanova muxtar respublikada gedən mədəni yüksəlişin kitabxanaların işinə də müsbət mənada təsir göstərdiyini

Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası” ikicildliyinin ikinci cildi nəşrə hazırlanır

AMEA Naxçıvan Bölməsində “Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası” ikicildliyinin ikinci cildinin hazırlanması istiqamətində görülən işlərlə əlaqədar İşçi qrupunun görüşü olub. AMEA-nın akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Məhərrəm Həsənov və coğrafiya elmlər doktoru Zakir Eminovun yaxından iştirak

“Naxçıvan ziyalıları Azərbaycan mətbuatında (XX əsrin əvvəlləri)” kitabı çap olunub

  AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımovun “Naxçıvan ziyalıları Azərbaycan mətbuatında (XX əsrin əvvəlləri)” kitabı işıq üzü görüb. Kitabda Azərbaycan mətbuatının keçdiyi inkişaf yolunda Naxçıvan ziyalıların oynadıqları rol

NAXÇIVANIN TÜRK-İSLAM MƏDƏNİYYƏTİ ABİDƏLƏRİ:TARİXDƏ VƏ GÜNÜMÜZDƏ Beynəlxalq konfransın materialları

Akademik İsmayıl Hacıyev-Naxçıvanın türk-islam abidələri tarixi qaynaqlarda Akademik Nailə Vəlixanlı – Naxçıvanda türk-islam maddi-mədəniyyətinin təşəkkülünə dair yeniliklər və ənənələr Müxbir üzv Cəfər Qiyasi- Eldənizlərin paytaxtı Naxçıvan və Atabəylər kompleksi Müxbir üzv Vəli Baxşəliyev- Naxçıvanın türk-islam memarlığında qədim inşaat sənətinin və

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elektron Kitabxanasında yeni nəşrlərin təqdimatı olub

  AMEA Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun Mineral xammalın kimyası və texnologiyası laboratoriyasının böyük elmi işçisi, kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əhməd Qarayevin “Gümüşlü qurğuşun-sink filizinin kompleks emalının elmi və praktiki əsaslarının işlənməsi” monoqrafiyasının və həmin institutun Sorbsiya prosesləri

“Naxçıvanın türk-islam mədəniyyəti abidələri: tarixdə və günümüzdə” beynəlxalq konfransı keçirilib

İyulun 7-də “Naxçıvan” Universitetində“Naxçıvanın türk-islam mədəniyyəti abidələri:tarixdə və günümüzdə” mövzusunda beynəlxalq konfransın plenar iclası keçirilib.Naxçıvan Muxtar Respublikası AliMəclisinin Sədri Vasif Talıbov “Naxçıvanıntürk-islam mədəniyyəti abidələri: tarixdəvə günümüzdə” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın öz işinəbaşlaması münasibətilətəşkilatçılara təşəkkür etmiş, qonaqlarısalamlayaraq demişdir: Naxçıvan ən qədim

“Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı” adlı monoqrafiya çapdan çıxıb

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aygün Orucovanın “Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı” adlı monoqrafiyası işıq üzü görüb. Kitab AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəylinin elmi redaktorluğu, filologiya üzrə elmlər doktorları-