Naxçıvan Bölməsində “Elm həftəsi”nə start verilib

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsində Elm Günü ilə əlaqədar olaraq “Elm həftəsi”nin ilk tədbiri keçirilib. Tədbirdə bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında “Elm günü”nün təsis edilməsi haqqında” 9 aprel 2018-ci il tarixli Sərəncamını xatırladaraq, sənədə əsasən hər il

Bölmənin tərkibində olan təşkilatlar

Arxeologiya və Etnoqrafiya muzeyi Elektron Kitabxana Nəbatat şöbəsi Seysmoloji mərkəz Tusi nəşriyyatı

FOTO ŞƏKİLLƏR

Naxçıvan Bölməsinin yaranma tarixi

Elmin inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlayan ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının geosiyasi vəziyyətini nəzərə alaraq 2002-ci il avqustun 7-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin yaradılması haqqında 1003 №-li tarixi sərəncam imzalayıb. Qeyd olunan sərəncama müvafiq olaraq, AMEA

Təbii Ehtiyatlar İnstitut

Ünvan AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35 Direktor Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Abbasov Əliəddin Dəyyan oğlu (+994 36) 544-69-80 ada.nat.res@mail.ru Direktor müavinləri Elmi katib Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu kimya elmləri doktoru Xidməttel (+994 36) 544-69-81 Mobil tel

Tarix, EtnoqrafiyavəArxeologiya İnstitutu

Ünvan AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76 Direktor Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Səfərli Fəxrəddin Yəhya oğlu (+994 36) 545-06-71 (+994 50) 353-68-75 hacifexreddin@yahoo.com.tr Elmi katib Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Rəhimov Yaşar Nihad oğlu (+994 36)

İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu

Ünvan AZ7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76 Direktor Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Quliyev Əbülfəz Aman oğlu (+994 36) 544-65-78 (+994 50) 321-87-26 ebulfezamanoglu@yahoo.com Direktor müavinləri Elmi katib Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu İsmayıl Zülfiyyə Hüseyn qızı

Əlyazmalar Fondu

Ünvan Naxçıvanşəhəri, HeydərƏliyev prospekti 35 Direktor Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Xəlilov FərmanYunis oğlu (+994 36) 544-69-91 (+994 50)328-05-33 fermanhalilov@yahoo.com Direktor müavinləri Elmi katib Yaranma tarixi AzərbaycanMilliElmlərAkademiyasınınNaxçıvanBölməsininƏlyazmalarFonduümummilliliderHeydərƏliyevin 7 avqust 2002-ci iltаrixli “AzərbaycanMilliElmlərAkademiyasıNaxçıvanBölməsinintəsisedilməsihaqqında” sərəncamınamüvafiqolaraqyaradılıb, 2005-ci ildənfəaliyyətgöstərir. Əsas fəaliyyət istiqamətləri Naxçıvan

Bioresurslar İnstitutu

Ünvan AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10 Direktor Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu (+994 36) 545-05-01 (+994 50) 339-38-86 (+994 70) 211-28-81 t_talibov@mail.ru Direktor müavinləri Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Xidmət tel Mobil tel Elektron

“Yer kürəsinin torpaq zonaları və mühitinin qorunması problemləri” mövzusunda “İnteraktiv açıq dərs” keçirilib

AMEA Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün “Yer kürəsinin torpaq zonaları və mühitinin qorunması problemləri” mövzusunda “İnteraktiv açıq dərs” keçirilib. Dərsi bölmənin Bioresurslar İnstitutunun Torpaq Ehtiyatları laboratoriyasının rəhbəri, aqrar elmlər